Euthanasia Soliloquy

Tohtori:

"...Niin se näkyy, se näkyy että nyt, elämä on sammunut..."
"...Se tarkoittaa sitä että ihmisen annetaan luonnonmukaisesti kuolla kun elämä on sammunut..."
"...Ja nyt vaihtoehtona on: viisi vuotta petissä, liikuntakyvyttömänä, puhekyvyttömänä, makuuhaavoissa... onko se elämää?"
"...Hänellä ei ole kipuja, hän ei koe janoa, hän kuolee rauhallisesti parin viikon kuluessa."

Doctor:

"...So you can see, see that now, life has faded out..."
"...It means that one lets a human being die by natural ways when life has faded out..."
"...And now the options are: five years in bed, immobilized, unable to speak, in bedsores... is it life?"
"...He has no pains, he doesn't feel thirst, he will die peacefully in couple of weeks."